Privacy verklaring Euphoria Well-Being


Euphoria Well-Being houdt zich aan de in mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse verordening op het gebied van privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Jacqueline Smeets, Euphoria Well-Being
Zaterdagstraat 18
6416 AZ Heerlen
Nederland
www.e-w-b.nl
Euphoriawb@gmail.com
KvK-nummer: 52803597

Je hebt als bezoeker van de website e-w-b.nl het recht om jouw gegevens in een leesbare vorm opgestuurd te krijgen en te laten corrigeren. Jouw verzoek hiertoe kan gericht worden aan Euphoriawb@gmail.com. Binnen 4 weken wordt jouw verzoek verwerkt. Ook heb je als bezoeker het recht om online een klacht in te dienen bij het bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-a...

Om de informatie update te kunnen verzenden, bewaart Euphoria Well-Being de door jou opgegeven naam en het e-mailadres zolang je wenst deze informatie te ontvangen.


De persoonsgegevens worden uitsluitend door Euphoria Well-Being gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld of verkocht worden. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de betalingstransacties, het verwerken en de bezorging van jouw bestelling.

Euphoria Well-Being maakt gebruik van de diensten van Sitebuilder. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van Sitebuilder. Sitebuilder zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.


De website van Euphoria Well-Being maakt gebruik van cookies om de website te laten werken en het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Dit zijn functionele cookies. Ook als je ‘ingelogd blijven’ aanvinkt, worden cookies geplaatst zodat je bij een later bezoek automatisch ingelogd kan blijven.